World Leprosy Day

World Leprosy Day

Mga Dapat Malaman Tungkol sa Ketong

Tuwing Enero 26, ginugunita natin ang World Leprosy Day. Narito ang mga kailangan ninyong malaman tungkol sa sakit na Leprosy o Ketong.

Ano ang leprosy?

Ang leprosy o ketong ay isang sakit na sanhi ng impeksyon ng bakteryang Mycobacterium Leprae. Ito ay nagreresulta sa pagkasira ng balat at ugat sa mga braso at paa.

Ano ang sintomas nito?

 • Makapal, matigas, at tuyong balat
 • Pagdudugo ng ilong
 • Pamamanhid ng mga bahagi ng katawan
 • Skin lesion o sugat na nawawalan ng kulay o nag-iiba ang kulay kumpara sa balat
 • Problema sa mata na maaaring mauwi sa pagkabulag

Paano ito nakakahawa?

Nakukuha ang sakit na ito sa pamamagitan ng maliliit na patak ng laway galing sa ubo o bahing ng taong may ketong. Ngunit hindi ito agad na nakahahawa. Mahahawa lamang sa sakit na ito kung paulit ulit na makikisalamuha sa taong may ketong.

Ano ang mga posibleng komplikasyon ng sakit na ito?

Kapag hindi nabigyan ng kaukulang lunas, maaaring magdulot ang ketong ng:

 • Pagkabulag o glaucoma
 • Depormasyon ng mukha o ibang bahagi ng katawan
 • Pagkabaog
 • Problema sa bato
 • Panghihina ng mga kalamnan
 • Permanenteng pinsala sa loob na bahagi ng ilong, utak, spinal cord, at mga nerves sa braso at hita

Paano makakaiwas dito?

 • Umiwas na matalsikan ng patak ng laway o sipon ng taong may ketong
 • Ipagamot agad ang miyembro ng pamilya o kasama sa bahay na mayroon nito

#Leprosy #IwasKetong