HEALTH ADVISORY SA MGA MALAPIT SA BULKAN

HEALTH ADVISORY SA MGA MALAPIT SA BULKAN

MAHALAGANG PAALALA: Kung ikaw ay nakatira malapit sa bulkang Taal, alamin kung paano maghahanda sa napipintong pagsabog nito.

Manatiling nakaantabay sa iba pang anunsyo ng inyong lokal na awtoridad at Department of Health.

HEALTH ADVISORY SA MGA MALAPIT SA BULKAN