Patient Survey

For your comments and suggestions, kindly fill up below.

Lagyan ng tsek (✔) ang inyong mga kasagutan. Maaaring mag-tsek ng higit sa isa ayon sa inyong naging karanasan.

1. Paano mo nalaman ang St. Cabrini?

Billboard
Kakilala o Kaibigan
Inirekomenda ng Doctor
Mula sa empleyado nito
Kamag-Anak
Social Media Sites
Facebook
Twitter
Instagram
Balita
Radio Program
Others:    

2. Bakit mo napiling magpagamot o humingi ng atensyong medikal sa St. Cabrini?

Lokasyon
Medical Privilages
Reputasyon ng Ospital
Kilala o Magaling ang mga doktor
Dahil kay Dr.    
Referral
Sino ang nag-rekomenda sayo?    

Promotions and Events

Contact Us

Email:  marketing@cabrinimed.com.ph
info@cabrinimed.com.ph
Tel:  (043) 778-4813 to 16
Fax : (043) 778-4819

Our Location

2017 St. Frances Cabrini Medical Center. All Rights Reserved.
Developed by: Torres Technology Center Corp.