Balik Pasyente Project

Sa St. Cabrini, prayoridad namin ang kaligtasan at kalusugan mo. Kaya ngayong panahon na dapat doble ang pag-iingat, sinisiguro naming nai-implement ang lahat ng New Normal Procedures sa hospital para every day, safe day para sa’yo at sa pamilya mo.