SFCMC Frontliners VS. COVID19

SFCMC Frontliners VS. COVID19

Ang St. Cabrini Medical Center ay kaisa ng buong bansa sa paglaban sa COVID-19. Ang aming mga doktor, nurse, nurse aide, housekeeping at iba pang staff ay taos-pusong ginagawa ang kanilang makakaya upang mapanatiling ligtas ang aming mga pasyente at ang buong komunidad laban sa virus. 

Kami ay health workers, ngunit kami ay mga magulang, anak at kapatid din na natatakot mahawa ang pamilya sa virus na ito. Kaya’t kahit mahirap, kinakaya namin ang puyat, pagod at pangungulila sa aming mahal sa buhay, matugunan lamang ang pangangailangan ng komunidad.

Hindi kami humihiling ng kahit na anong reward. Nais lang naming hingin ang tulong ng bawat isa sa pagpigil ng paglaganap ng virus. Manatili tayo sa loob ng ating tahanan, palagiang maghugas ng kamay at agad na magpunta sa Emergency Room sa oras na makaramdam ng sintomas ng COVID-19.

Maraming Salamat sa patuloy na suporta at panalangin.