PAUNAWA

PAUNAWA

Dahil sa kasalukuyang health crisis na nararanasan ng ating bansa, ang ating mga FRONTLINERS sa ST FRANCES CABRINI MEDICAL CENTER ay higit na nagsasakripisyo para masugpo ang pagkalat ng COVID-19.

Iisa ang layunin nating lahat na mailigtas ang bawat mamamayan na huwag magkasakit. Ang mahigpit naming pinakikiusap sa taong bayan na sana’y HUWAG PANDIRIHAN, KATAKUTAN at higit sa lahat ITIGIL ang DISKRIMINASYON at HARASSMENT sa aming mga FRONTLINERS.

Alam ng aming mga FRONTLINERS kung paano labanan ang COVID-19. Itong ginagawa nila ay para sa ikabubuti ng ating bayan KONTRA virus.

  • RESPETO
  • PAGTULONG
  • PAGDARASAL

ang TANGING HILING NAMIN.

Maraming Salamat po.