Solutions to Your Healthcare Problems

COVID-19 Antibody Test (ECLIA Method) is now available!

IThis pursuit is our response to the COVID-19 pandemic. COVID-19 Total Antibody Test (ECLIA Method) is an automated test that uses blood samples to determine if a patient has been exposed to the...

PAUNAWA

Dahil sa kasalukuyang health crisis na nararanasan ng ating bansa, ang ating mga FRONTLINERS sa ST FRANCES CABRINI MEDICAL CENTER ay higit na nagsasakripisyo para masugpo ang pagkalat ng...

SFCMC Frontliners VS. COVID19

Ang St. Cabrini Medical Center ay kaisa ng buong bansa sa paglaban sa COVID-19. Ang aming mga doktor, nurse, nurse aide, housekeeping at iba pang staff ay taos-pusong ginagawa ang kanilang makakaya...

Congratulations: Kidney Transplant Team

As a DOH-accredited institution with 100% transplant success rate, we are proud to share with you another successful surgery held last February 9.

Thank you so much to the donor and our...