Sugat Na Hindi Gumagaling? Non-Healing Wound?

Ang sugat sa balat na hindi gumagaling (Non-Healing Wound) o nagpapagaling ngunit madalas na umuulit ay kilala bilang isang malalang sugat (chronic wound). Ang ilan sa maraming mga sanhi ng malalang sugat sa balat ay trauma, pagkasunog, mga kanser sa balat, impeksyon o mga kondisyong medikal tulad ng diabetes. Ang mga sugat na tumatagal ng mahabang panahon bago gumaling ay nangangailangan ng espesyal na pangangalaga.

Sumali sa aming talakayan kasama si Dr. Jonald Nadal (Plastic, Reconstructive at Cosmetic Surgeon) upang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa pamamahala ng mga chronic wounds.

#healthaccess #stcabrini #woundcare #nonhealingwound #chronicwound

E-mail: info@cabrinimed.com.ph
Tel. Number: (043) 778 4811
Website: https://www.cabrinimed.com/​
Fb: https://www.facebook.com/stcabrinimedctr​
Twitter: https://twitter.com/stcabrinimedctr​
Instagram: https://www.instagram.com/stcabrinimedctr

Other links:
Wound Care Center: http://bit.ly/SFCMC-WoundCare

Blog Post: http://bit.ly/Reasons-Why-Wounds-Wont-Heal